תקנון – הענקת הטבה ללקוחות קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל

אסתטיקה ד"ר לוינגר (להלן: "הרשת") מודיעה בזאת על מתן הטבות בתחום האסתטיקה ללקוחות קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל, כהגדרתם להלן, בהתאם לתנאי התקנון המפורטים להלן:

 1. מבוא
 • עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים בע"מ ח.פ. 512821968, הנה המפעילה של רשת אסתטיקה ד"ר לוינגר ומעניקת ההטבה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההטבות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • "לקוחות קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל" לצרכי תקנון זה הינם לקוחות רשת אסתטיקה ד"ר לוינגר הרוכשים טיפולים באסתטיקה ד"ר לוינגר.

 

 1. ההטבות
 •  עיצוב שפתיים בחומצה היאלורונית ב 1,200 ₪ בלבד (במקום מחיר מחירון: 1800 ₪). ההטבה אינה ניתנת לפיצול ומוקנית ללקוח/ה אחד/ת.

 

 1. תקופת ההטבה ואופן מימושה
 • לקוחות המחזיקים בפרסום מדוור אלקטרונית – ההטבה ניתנת למימוש עד ולא יאוחר מיום 31.8.23 בכפוף להצגת הדיוור.
 • תקופת מתן ההטבה הינה החל מיום 1.7.2023 והרשת רשאית להפסיקה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הטיפול יוענק בכפוף לאישור רופא מטעם הרשת.
 1. שונות
  • תקנון זה מגבש את מכלול תנאי ההטבה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי הרשת או מי מטעמה בקשר עם מבצע ההטבות, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
  • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את מבצע ההטבות כולו או חלקים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
  • אין אפשרות זיכוי ו/או החזר שווי של ההטבה.
  • אין כפל מבצעים.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד ומתייחס בהתאמה גם לנקבה.
  • לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות במייל ל:noa@enaim.co.il

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

אנו באסתטיקה ד"ר לוינגר, מזמינים אותך לפגישת אבחון וייעוץ ללא עלות!

דילוג לתוכן